Nieuwe publicatie: Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie ‘Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem’

Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden. Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen?

De afgelopen jaren nam het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvroeg toe. Na Syrische vluchtelingen vormen Eritrese vluchtelingen de grootste groep. Een groot deel van de recent aangekomen Eritrese statushouders staat op grote afstand van de Nederlandse samenleving en kampt met meerdere soorten problemen. Tegelijkertijd blijkt dat vooral de jongeren een indrukwekkende veerkracht, een sterk doorzettingsvermogen en potentieel tot ontwikkeling hebben. Beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers geven aan dat ze de begeleiding van Eritrese statushouders lastig vinden en dat ze er vragen over hebben.

Deze handreiking is een inventarisatie van de manieren waarop integratie en participatie van de Eritrese statushouders nu wordt vormgegeven. In de inleidende hoofdstukken staan de belangrijkste kenmerken van Eritrea en Eritrese vluchtelingen beschreven. Daarna volgt een toelichting op de integrale aanpak van de integratie en een aantal algemene aandachtspunten voor de uitvoering.

In het rapport staan per beleidsdomein de kennis uit bestaande verkenningen en interviews op een rij. Deze domeinen zijn: gezondheidszorg, financiën, huisvesting, inburgering, maatschappelijke begeleiding, opleidingen en werk, en netwerken en sociale deelname. Voor elk domein staan passende praktijkvoorbeelden – good practices – en tips beschreven. Deze voorbeelden bieden handvatten voor beleid en uitvoering.

Informatie over de handreiking op het Kennisplatform Integratie

De handreiking downloaden (pdf)

Auteurs: Judith Ferrier, Merel Kahmann en Lisette Massink.

Advertentie
Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe publicatie: Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie ‘Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem’

Publicatie: Overleven in Nederland

Onderzoek naar het verloop van de inburgering en de integratiebehoeften van Eritrese statushouders (18-23 jaar) op de geclusterde woonlocatie op de Griftdijk in Lent.

preciesadvies-overleven-in-nederland-6In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft de gemeente Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuisvest in een voormalig studentencomplex op de Griftdijk in Lent.
Welke ondersteuningsbehoeften hebben deze jongeren nodig voor een zo snel mogelijke toeleiding richting actieve participatie, studie of werk? In opdracht van de gemeente Nijmegen voerde PreciesAdvies een onderzoek uit om de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Het onderzoek heeft zich gericht op de sociaal-maatschappelijke integratie in termen van cultuur, inburgering, sociale deelname, netwerken en zelfredzaamheid en op ambities en mogelijkheden voor progressie op de participatieladder richting studie en werk.
Geplaatst in Geen categorie | Tags: , , , | Reacties uitgeschakeld voor Publicatie: Overleven in Nederland

PreciesAdvies

Welkom bij PreciesAdvies, kenniscollectief voor maatschappelijke kansen en migratievraagstukken.

Maatschappelijke instanties, onderwijsinstellingen, overheden en migrantenorganisaties die zich (willen) inzetten voor kansarme groepen zijn bij onze specialisten aan het juiste adres voor praktische en duurzame oplossingen.

Wat wij doen

Unieke aanpak

Praktisch en duurzaam, dat is de kracht van PreciesAdvies. Geen tijdrovende exercities waarbij weer opnieuw het wiel wordt uitgevonden!  Uitgaand van uw wensen en doelen onderzoeken en analyseren wij vraagstukken en bieden wij uitvoerbaar maatwerk. Daarbij putten we uit kennis uit wetenschap en praktijk. Waar mogelijk buigen wij bestaande benaderingen om naar een werkbare oplossing op maat. Uiteraard altijd passend in de aanwezige infrastructuur en in samenspraak met relevante partners. Met oog voor (de meerwaarde van) verschillende perspectieven van kansarme groepen en bewust van de blinde vlekken in regelgeving en gangbare benaderingen.

Diensten

Onderzoek

 • Beleidsgericht , kwalitatief en verkennend onderzoek
 • Kwantitatief en demografisch onderzoek
 • Effectiviteitsonderzoek en in kaart brengen van succesfactoren
 • Uitvoeren van quick-scans

Advies

 • Beleidsadvisering
 • Projectevaluaties
 • Samenstellen van factsheets
 • Praktische handreikingen

Methodieken

 • Methodiekontwikkeling
 • Toepassing van methodieken in pilots
 • Overdracht van pilots en methodieken

Capaciteitsontwikkeling

 • Het toegankelijker maken en beter toerusten van maatschappelijke instanties en migrantenorganisaties zodat zij beter kunnen inspelen op de specifieke behoeften van kansarme groepen
 • Het ondersteunen van migrantenorganisaties bij professionalisering en de brugfunctie tussen kansarme groepen en maatschappelijke instellingen
 • Het uitwerken en uitvoeren van workshops en trainingen voor professionals en kansarme groepen

Organisatie en projectontwikkeling

 • Organiseren van expertmeetings en conferenties
 • Uitwerken en opzetten van interventies en projecten
Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor PreciesAdvies