Publicatie: Overleven in Nederland

Overleven in Nederland

Download: Overleven in Nederland

preciesadvies-overleven-in-nederland-6

In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft de gemeente Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuisvest in een voormalig studentencomplex op de Griftdijk in Lent.
Welke ondersteuningsbehoeften hebben deze jongeren nodig voor een zo snel mogelijke toeleiding richting actieve participatie, studie of werk?

In opdracht van de gemeente Nijmegen voerde PreciesAdvies een onderzoek uit om de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Het onderzoek heeft zich gericht op de sociaal-maatschappelijke integratie in termen van cultuur, inburgering, sociale deelname, netwerken en zelfredzaamheid en op ambities en mogelijkheden voor progressie op de participatieladder richting studie en werk.

Download: Overleven in Nederland

Auteurs: Judith Ferrier en Lisette Massink.
© PreciesAdvies, 2016.
pdf, 81 pagina’s, 5,5 MB.

Persbericht – Intensieve ondersteuning jonge Eritreërs bij integratie blijft nodig

Advertentie